Юрисдикции

Свързани Услуги

Лицензи за Отдалечени Хазартни Игри

Въведение

Комисията по хазарта на Обединеното кралство (UKGC) е създадена съгласно Закона за хазарта от 2005 г. за регулиране на хазартната дейност във Великобритания. Онлайн залаганията във Великобритания се регулират от Закона за хазарта от 2005 г..  От 1 ноември 2014 г. в допълнение към изпълнението на Закона за хазарта (лицензирането и рекламата) от 2014 г. , ако една компания организира хазартна дейност дистанционно във Великобритания и каквато и да е част от нейното оборудване е базирано във Великобритания, или пък тя рекламира хазарта пред потребителите във Великобритания , същата трябва да кандидатства за лиценз за дистанционни игрални операции към UKGC.

 

Законът за хазарта от 2005 г. прави разлика между игри, залагания и участието в лотария и в някои аспекти продължава да регулира всички тях по различен начин. Законът за хазарта от 2005 г. осигурява структура за регулиране на онлайн хазарта, който е определен като хазарт, в който хората участват, използвайки "отдалечена комуникация". 

 

Лицензионният режим в Обединеното Кралство включва лиценз за хазартен софтуер (който може също така да изисква лиценз за експлоатация) и оперативен лиценз. Отдалечените оперативни лицензи за всеки вид хазартна дейност включват: 

  • Залагане
  • Бинго
  • Казино игри
  • Игрални машини
  • Софтуер за залагане

 

При условие че операторът има подходящата корпоративна структура, същият няма да се изисква да кандидатства за лицензи за различните операции, които той предлага.

 

След въвеждането на Закона за хазарта (лицензирането и рекламата) от 2014 г., операторите, предоставящи съоръжения за хазартни игри на британските клиенти, които в момента правят това в съответствие с тяхната EEA юрисдикция, юрисдикцията на Белия Списък, или друг тип разрешение, ще бъде обект на лицензионен режим на Закона за хазарта за първи път. Съгласно преходните разпоредби, тези оператори, които правят "авансови приложения" за подходящи лицензи на Комисията за хазарта, ще получат "удължен лиценз".

 

Лични лицензи се изискват от тези, които изпълняват определена управленска или оперативна функция, както и от акционери, притежаващи 10% или по-голям дял в дружеството-кандидат за издаване на лиценз.

 

Режимът за налагане на игрален данък във Великобритания се основава на подход от вида "място на консумация" . Това означава, че лицето, което прави залога, го прави от място в Обединеното кралство, където се намират необходимите съоръжения осъществяването му и той е направен с помощта на тези съоръжения. Също така, лицето, което прави залога по принцип е жител на Обединеното Кралство и залогът не е изключен. Лице от Обединеното Кралство е определено като "физическо лице, което обикновено живее в Обединеното Кралство или юридическо лице, което законово е учредено в Обединеното Кралство". 

 

Данъкът върху игрите във Великобритания се равнява на 15% от брутните постъпления от хазарт, което е разликата между сумата на получените за участие в играта залози, минус печалбите, които са били изплатени на играчите. Освен това, дистанционното залагане се облага с 15% данък върху брутната печалба, която е равна на залозите минус печалбите.

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence

....................................