Услуги

Услуги, свързани с управление чрез довереник в Малта

 

1. Закон за доверениците и попечителите (Trust and Trustees ACT, Cap.) 330 от Законите в Малта

 

Услугите, свързани с управление чрез довереник в Малта са регулирани от  Закона за доверениците и попеителите (Trusts and Trustees Act, Cap.) 330 от Законите в Малта (оттук нататък наричани "Закона") попадат под регулаторната власт на Органа за финансови услуги на Малта - Malta Financial Services Authority (MFSA). ЗАКОНЪТ  включва в разпоредбите си Хагската конвенция в частта й, приложима към доверителите. MFSA регулира доставчиците на услуги за доверено лице в Малта в съответствие с разпоредбите на Закона.  Законът предвижда процес по издаване на разрешително на компании, желаещи да действат като довереници, като Закона дефинира това, както за компании в рамките на Малта, така и чрез малтийски компании, намиращи се където и да е по света.

 

 

2. Лиценз за операции като като доставчик на услуги на доверено лице

 

Услугите на довереник в Малта могат да се предлагат само от компании, които са специално оторизирани и лицензирани да предлагат услуги на довереник и частни фондации. Такива доставчици на услуги на довереник биват лицензирани от MFSA да действат като доверени лица на своите клиенти. Лицензираните доставчици на услуги на довереник се подлагат на щателна надлежна проверка от MFSA. Заявленията за лиценз на довереник се правят в специфичен формат и трябва да съдържат документи от надлежната проверка, които включват: копие от паспорт, свидетелство за съдимост, банкова референция, професионална референция и сметка за комунални услуги на всички акционери, както и на всички директори, секретаря на компанията, мениджърите, отговорниците за докладване на практики по изпиране на пари и отговорниците по съответствието на лицензирания довереник. MFSA няма да издаде лиценз на довереник, освен ако не получи задоволителна информация, че всички изискуеми критерии са покрити и всички въвлечени страни са с добро поведение.

 

3. Цел на услугите на довереник

 

Има много причини защо Реалния Собственик-Бенефициент да използва услугите на довереник в Малта. Най-разпространената причина е запазването поверителност на информацията от конкуренцията и/или членове на семейството.

 

4. Какво представляват операциите на довереника

 

Услугата на довереник НЕ Е услуга, при която лицензирания довереник държи дяловете от името на акционера. Собствеността на дяловете остава на името на реалния собственик на компанията и под неговия контрол. Откакто самоличността на собствениците-бенефициенти на малтийски компании е публично оповостена в публичния регистър на компаниите, лицензирания довереник САМО предлага анонимност на крайния собственик-бенефициент, при което реалния собственик-бенефициент запазва ПЪЛНА собственост върху дяловете си в компанията.

 

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence